Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego

Kalendarium

Środa, 2021-04-14

Imieniny: Bernarda, Martyny

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 3469059
  • Do końca roku: 261 dni
  • Do wakacji: 72 dni
Jesteś tutaj:
  1. Start

Szkoła Podstawowa nr 50 im gen. Wł. Sikorskiego w Częstochowie dołączyła dziś do programu OSE czyli Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Jest to przedsięwzięcie dające szkołom z całej Polski dostęp do bezpiecznego, bezpłatnego i szybkiego internetu. Jego założenia realizuje Państwowy Instytut Badawczy NASK – operator OSE.

Dzięki temu projektowi uczniowie naszej szkoły otrzymali możliwość korzystania z cyfrowych narzędzi i treści edukacyjnych w ramach różnorodnych projektów edukacyjnych OSE. Dodatkowo wzrośnie poziom cyberbezpieczeństwa użytkowników (uczniów oraz nauczycieli) zapewnionego przez usługi zabezpieczające.

W przyszłości program będzie mieć swoją kontynuację w postaci rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej naszej szkoły.

Więcej informacji można znaleźć : TUTAJ

 

 

UWAGA! KLASY ÓSME!

W zakładce KLASY ÓSME znajduje się oferta edukacyjna publicznych
szkół podstawowych na rok szkolny 2021 - 2022.
Oferta będzie tez dostępna na stronie internetowej miasta.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem: https://sp50.szkolnastrona.pl/p,395,oferta-edukacyjna-na-rok-2021-2022

 

Cena obiadów w miesiącu MARCU wynosi 80,50 zł.
Termin wpłaty: do 15.03.2021 r.  

 

Uczniowie naszej szkoły osiągnęli wspaniałe sukcesy
w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych 
województwa śląskiego w roku szkolnym 2020/21.
Oto wyniki poszczególnych konkursów. Gratulujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom!

Przedmiot

Wynik konkursu

Uczeń

Klasa

Nauczyciel

Język polski

LAUREAT

Łucja Wilk

7 A

Tomasz Ociepa

Język angielski

LAUREAT

Julia Szewczyk

8 C

Aleksandra Kaptur

Język polski

FINALISTA

Anna Kloś

8 C

Joanna Gancarek

Matematyka

FINALISTA

Patrycja Sadowska

8 C

Dorota Majda

Historia

FINALISTA

Bartosz Kunowski

6 B

Mariusz Gnieździłow

 

UWAGA KLASY ÓSME!

 

W zakładce KLASY ÓSME - REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH znajduje się harmonogram terminów postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. 
Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Prosimy także o zapoznanie się z niezbędnikiem dla uczniów szkół podstawowych, do którego link znajduje się w tej samej zakładce.

                                      Komunikat dyrektora szkoły dla rodziców uczniów klas I-III

1. Od dnia 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III odbywają zajęcia w trybie stacjonarnym z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego wynikającego z wytycznych MEiN, GIS i MZ oraz wewnątrzszkolnych procedur funkcjonowania szkoły w czasie pandemii COVID-19 – wariant A.

2. Od dnia 18 stycznia 2021 r. (poniedziałek) lekcje odbywać się będą wg dotychczasowego tygodniowego planu zajęć.

3. Uczniowie klas I i II rozpoczynający lekcje od godz. 8.00 wchodzą do budynku szkoły głównym wejściem w maseczkach ochronnych lub przyłbicach.

4. Uczniowie klas III rozpoczynający lekcje od godz. 8.00 wchodzą do budynku szkoły od strony boisk szkolnych (dawne wejście do gimnazjum) w maseczkach ochronnych lub przyłbicach.

5. Uczniowie klas I-III rozpoczynający lekcje od drugiej lub kolejnej godziny lekcyjnej wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym.

6. Po zakończonych lekcjach uczniowie klas I-III opuszczają budynek szkoły wejściem głównym.

7. W okresie przejściowym tj. do momentu powrotu do szkoły uczniów klas IV-VIII ustala się inny przydział szatni dla uczniów klas I-III. Udostępniony zostanie co drugi boks, a część klas będzie miała przydzielone boksy szatniowe w innych częściach szatni.

8. Dla poszczególnych klas ustalony zostanie także odrębny harmonogram korzystania z przerw międzylekcyjnych.

9. Na terenie szkoły uczniowie mają obowiązek noszenia maseczek ochronnych lub przyłbic we wszystkich częściach wspólnych budynku tj. szatnie, korytarze, klatki schodowe, toalety, z wyjątkiem sal lekcyjnych w czasie trwania zajęć – chyba, że rodzic podejmie indywidualnie taką decyzję.

10. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.

11. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

12. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

13. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38oC, kaszel, duszności), dziecko będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu, gdzie pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora szkoły będzie oczekiwać na pilne odebranie ze szkoły przez rodzica (rekomendowany własny środek transportu).

14. Świetlica szkolna funkcjonuje w godz. 7.00 – 16.30. Z uwagi na obostrzenia sanitarne prosimy o rozważenie konieczności pozostawiania uczniów klas I-III zapisanych do świetlicy po zakończeniu zajęć lekcyjnych do niezbędnego minimum.

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna informuje, że pomimo przejścia wszystkich klas na nauczanie zdalne,
będzie można skorzystać z zasobów biblioteki.

W dniach poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00 (w okresie trwania zdalnego nauczania)
będzie możliwe wypożyczanie książek.
Uczeń z osobą pełnoletnią lub rodzice dziecka mogą przyjść w ww. dniach i godzinach – zgłaszając w portierni
chęć zwrotu lub wypożyczenia książki.

W związku z reżimem sanitarnym sugerujemy jednak
zamówienie książki telefonicznie (tel. 34 362 31 66) lub drogą e-mail
sp50@edukacja.czestochowa.pl.

Zamówione w ten sposób książki będą do odbioru w portierni szkoły.

Zwracamy się również z prośbą o zwrot wypożyczonych i przeczytanych książek.

Zachęcamy do czytania i do korzystania ze zbiorów biblioteki. Ten trudny dla nas wszystkich czas trzeba sobie uprzyjemniać, a nic tak nie zmienia nastroju na lepszy, jak lektura dobrej książki.
Tylko dobre książki czekają na Was w bibliotece.
        

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

W zakładce DLA RODZICÓW - PLIKI DO POBRANIA

znajdują się PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SP 50 od 14 września 2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem:

https://sp50.szkolnastrona.pl/p,160,dla-rodzicow

Szanowni Państwo!

W zakładce DOKUMENTY SZKOLNE 

znajdują się procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 

wśród uczniów, rodziców i pracowników w placówkach oświatowych

na terenie miasta Częstochowy 

oraz procedury postepowania na wypadek podejrzenia choroby koronawirusowej.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.

Instrukcja mycia rąk

Dzisiaj na tablicy

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA UCZNIÓW

 

Szanowni Rodzice!

Wzorem roku ubiegłego informujemy, iż w roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła nie będzie sugerować Rodzicom oferty grupowego ubezpieczenia NNW, tzw. NNW szkolne. 

Pozostawiamy Rodzicom niezależność i dobrowolność
w wyborze ubezpieczenia.


Na terenie szkoły nie będzie zatem prowadzona zbiórka składek
na ubezpieczenie dzieci.


Rodzice po podjęciu decyzji o ubezpieczeniu samodzielnie wybierają firmę i ofertę  oraz podpisują indywidualną umowę. Nie mają obowiązku powiadamiania szkoły o dokonanym wyborze.

Przypominamy, że w przypadku wyboru polisy indywidualnej  przez Państwa start ochrony następuje od dnia następnego po opłaceniu składki na cały rok kalendarzowy. 

 


 

UWAGA!

Od września 2019 r. cena jednego obiadu dla ucznia wynosi 3,50 zł.

Przypominamy, że wpłaty za obiady przyjmowane są wyłącznie przelewem na konto bankowe.

NUMER KONTA DO WPŁAT ZA OBIADY:

56 1030 1104 0000 0000 9316 7001 

W tytule wpłaty należy wpisać: obiady za m-c ... – imię i nazwisko dziecka – klasa ...

Wpłat należy dokonywać najpóźniej do dnia 10-go każdego miesiąca, 

w którym dziecko je obiady.

Zapisu dziecka na obiady należy dokonywać telefonicznie u intendenta –
najpóźniej w ostatnim tygodniu miesiąca poprzedzającego żywienie. 

NUMER TELEFONU INTENDENTA: 504 011 904


Na przykład: zapisów na obiady we wrześniu należy dokonać najpóźniej 

w ostatnim tygodniu sierpnia. 

Dzieci będą wpuszczane do stołówki po sprawdzeniu listy, na której dziecko będzie wcześniej zapisane.  

Korekty wpłat w kolejnych miesiącach będzie można dokonywać tylko po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności dziecka w szkole – telefonicznie do godziny 8.30 w dniu, 

w którym dziecko nie będzie spożywało posiłku. 

Przypominamy rodzicom, że przed dokonaniem wpłaty za obiady należy 

każdorazowo sprawdzić telefonicznie kwotę miesięczną u intendenta
lub na stronie internetowej szkoły.

Przelew bankowy dotyczący wpłaty za obiady musi być w kwocie 

dokładnie takiej, jaka wynika z wcześniejszych wyliczeń danego miesiąca.

Niedopłaty lub nadpłaty powodują konieczność każdorazowych zwrotów 
na Państwa konto i dezorganizują pracę w księgowości Biura Finansów Oświaty. 

 UWAGA!

 

Dyrektor szkoły informuje osoby uprawnione do korzystania
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, że od 1 stycznia 2019 r. 

wszedł w życie aneks do regulaminu ZFŚS. 

Zmiany w regulaminie zostały uzgodnione
z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Treść regulaminu ZFŚS, aneks oraz załączniki są dostępne
na stronie BIP szkoły w zakładce: zarządzenia.

Aktualności

Podsumowanie projektu „Dęby Katyńskie w Częstochowie”

13 kwietnia 2021 r. – w Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – odbylo się podsumowanie przedsięwzięcia edukacyjnego „Dęby Katyńskie w Częstochowie”, w ramach którego nasza szkoła uzyskała wyróżnienie.

Moja najpiękniejsza kartka wielkanocna

Uczniowie klasy I a i I b wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Moja najpiękniejsza kartka wielkanocna”.

Podsumowanie konkursu „Historia zbrodni katyńskiej"

9 kwietnia 2021 r. w naszej szkole odbyło się kameralne podsumowanie konkursu „Historia zbrodni katyńskiej".

Wesołej Wielkanocy!

Zdrowych, wesołych Świąt Wielkanocnych,
mokrego Dyngusa, smacznego jajka 
i radości z każdego dnia
spędzonego w gronie rodziny
życzą dyrekcja, nauczyciele i pracownicy
Szkoły Podstawowej nr 50.

Żonkilowe „Pole Nadziei” ponownie zakwitło

Od kilku lat uczniowie naszej szkoły uczestniczą w akcji Żonkilowe „Pola Nadziei”.

Piątoklasiści i ich pasje

Podczas zajęć z wychowawcą online Lena i Samuel z klasy V a opowiedzieli kolegom o swoich zainteresowaniach i pasjach.

Częstochowa 2050 oczami dziecka

W konkursie plastycznym „Częstochowa 2050 oczami dziecka” zorganizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 36 w Częstochowie i Łukasza Kota - radnego miasta Częstochowy, pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, uczennice naszej szkoły odniosły duże sukcesy.

Moja Wielkanoc

Uczennica Nadia Chłąd z klasy VI b zajęła I miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Moja Wielkanoc” (kategoria klasy IV - VI).

Tolerancja w pierwszej klasie

30 marca 2021 r., z okazji Światowego Dnia Autyzmu, w klasie I b została przeprowadzona pogadanka na temat tolerancji i akceptacji.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym, który dotyczy tysięcy dzieci w całej Polsce.